Rynek IT i usług biznesowych w Europie zwiększył wartość w II kw. br. wobec ub.r. – według ISG Index, który opracowuje Information Services Group.

Łączna roczna wartość umów w regionie EMEA wzrosła o 18 proc. rok do roku, do 7,6 mld dol., ale nieznacznie spadła (-0,5 proc.) w porównaniu z I kw. 2022 r. Zdaniem analityków sygnały hamowania widać w związku z rosnącymi obawami o sytuację gospodarczą. Dane obejmują duże kontrakty, o wartości co najmniej 5 mln dol. rocznie.

„Popyt na przetwarzanie w chmurze i inne usługi IT pozostaje silny w Europie, ponieważ firmy w regionie nadal rozszerzają swoje inicjatywy transformacji cyfrowej” – twierdzi Steve Hall, prezes ISG EMEA.

Niewielki spadek wobec pierwszego kwartału może sygnalizować pewne obawy dotyczące inflacji i innych problemów w gospodarce, ale odpływy i przypływy na tym rynku nie są rzadkością” – uspokaja prezes.

Kontrakty chmurowe – spadek w porównaniu do I kw. br.

Zapotrzebowanie na XaaS (pod tym skrótem ISG ujmuje usługi chmurowe IaaS i SaaS) czwarty kwartał z rzędu przekroczyło 3,5 mld dol., osiągając 3,8 mld dol., czyli o 27 proc. więcej niż w poprzednim roku.

Jednak jest to o 3 proc. mniej niż w I kw. 2022 r.

W tym wartość umów IaaS wzrosła o 30 proc. r/r, do 2,8 mld dol., a SaaS o 19 proc., do 962 mln dol., ale oba te poziomy były niższe wobec I kw. 2022 r. – odpowiednio o 3 proc. i 4 proc.

To zauważalny spadek z 40-50-procentowego wzrostu chmury rok do roku, obserwowanego przez ostatnich kilka kwartałów, jak i najsłabszy wynik kwartał do kwartału od środka pandemii w 2020 r.

Usługi zarządzane zyskały

Podczas gdy chmura nieco zwolniła tempo wzrostu, usługi zarządzane w Europie kontynuowały dobrą passę.

Wartość umów sięgnęła w II kw. br. 3,9 mld dol., co oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku i 3 proc. kwartał do kwartału.

Był to piąty kwartał spośród siedmiu ostatnich, które wygenerowały wynik ponad 3,5 mld dol.

Duży popyt na rozwój i utrzymanie aplikacji

Outsourcing IT (2,9 mld dol.) pokazał wynik wyższy o 1 proc. rok do roku, ale też co istotne 4 proc. więcej niż w pierwszym kwartale.

Odnotowano w szczególności wyraźnie większy popyt na usługi rozwoju i utrzymania aplikacji (ADM) – wzrost o 17 proc. rok do roku oraz o 29 proc. w porównaniu z I kw. br.

Outsourcing procesów biznesowych (BPO) wzrósł aż o 47 proc. rok do roku, do 968 mln dol., dzięki usługom branżowym, ale spadł o 1 proc. wobec I kw. br.

Według ISG działalność kontraktacyjna była „energiczna”. W II kw. br. podpisano sześć megaumów (wartości 100 mln dol. lub więcej) – to najlepszy wynik od ponad 5 lat. Ogólna liczba podpisanych dużych umów wzrosła o 7 proc. r/r, do 243 w ciągu kwartału.

Był to drugi najlepszy kwartał w historii pod względem aktywności transakcyjnej w regionie EMEA.

Niepewność może nadal hamować rynek
Biorąc pod uwagę, że sytuacja niepewności gospodarczej może się utrzymać, ISG obniżyła prognozę globalnego wzrostu rynku usług na 2022 r.: dla chmurowych usług XaaS (IaaS i SaaS) do 18 proc. (z 22 procent kwartał temu), a dla usług zarządzanych do 3,5 proc. (z 5,1 proc.).