Światowe przychody z usług IT i biznesowych wzrosną o 3,4 proc. (po stałych kursach walut) oraz o 6 proc. w dol. (uwzględniając zmiany cen walut) w 2021 r., a rynek osiągnie niebagatelną wartość 1,1 bln dol. – według IDC.

Co więcej, prognoza zakłada coraz wyższe przychody także w 2023 i 2024 r., o 3,8 proc. – 4,0 proc. rocznie. Długoterminową stopę wzrostu podniesiono natomiast z 4,1 proc. do 4,3 proc.

Prognoza dla rynku usług IT i biznesowych w poszczególnych regionach

Perspektywy rozwoju rynku usług IT i biznesowych są dobre ze względu potrzebę cyfrowej transformacji, rywalizację o fachowców i zakłócenia globalnego łańcucha dostaw.

Silniejszy popyt powinien być zwłaszcza tam, gdzie realizowane są duże rządowe programy cyfryzacji (czyli np. w krajach europejskich, w Polsce na cyfryzację powinno pójść do 2027 r. ok. 20 mld zł z funduszy unijnych).

IDC przewiduje, że w Europie Środkowej i Wschodniej tempo wzrostu powróci do poziomu sprzed pandemii (ponad 9 proc. wzrostu) do końca tego roku.