Wartość rynku zabezpieczeń Internetu rzeczy będzie zwiększać się średnio o 33,7 proc. rocznie w skali globalnej – według prognozy MarketsandMarkets sięgającej 2023 r. W ciągu 5 lat, od 2018 r., wydatki w tym obszarze powinny wzrosnąć ponad 4-krotnie, z 8,2 mld dol. do 35,2 mld dol. Głównymi czynnikami, które skłonią użytkowników do inwestycji, będzie coraz większa liczba ataków ransomware na urządzenia IoT, nowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa Internetu rzeczy oraz obawy o infrastrukturę krytyczną – twierdzi firma analityczna.

Największy udział w rynku bezpieczeństwa IoT w najbliższych 5 latach będą miały rozwiązania, takie jak zarządzanie autentykacją, szyfrowanie danych, wykrywanie włamań i zapobieganie im, autentykacja urządzeń, bezpieczna aktualizacja oprogramowania i komunikacja, ochrona przed atakami DDoS, analityka i in. Rozwiązania tego rodzaju mają spełnić najważniejsze wymagania przedsiębiorstw w zakresie ochrony urządzeń IoT – według prognozy.

Najszybciej rosnącym segmentem będzie natomiast bezpieczeństwo sieci. Składa się na nie odpowiednia ochrona Wi-Fi, zdalnego dostępu i bram sieciowych. Zwłaszcza zabezpieczenie komunikacji bezprzewodowej będzie kluczowe – podkreślają analitycy.