Podczas gdy sprzedaż komputerów topnieje, rynek PC jako usługi rozkwitnie – wynika z prognozy. Wzrost przychodów wyniesie średnio prawie 55 proc. co roku do 2024 r. – twierdzi MarketsandMarkets. Globalnie oznacza to wydatki użytkowników na poziomie 141,6 mld dol. wobec 15,9 mld dol. w 2019 r. Dane obejmują sprzęt, oprogramowanie i usługi.

Zdaniem analityków istotnym czynnikiem rozwoju rynku PC-as-a-Service mają być zmiany w modelu biznesowym przedsiębiorstw. Coraz częściej będzie on oparty na Opex (bieżących wydatkach operacyjnych) zamiast Capex (inwestycje).

Do przejścia na usługowe korzystanie z infrastruktury PC ma też skłaniać firmy elastyczność i skalowalność takich rozwiązań.

Jednak z drugiej strony rozwój rynku będzie hamować brak świadomości klientów, co do możliwości korzystania z takiej oferty oraz niewielkie zróżnicowanie produktów. Wyzwaniem ponadto jest zabezpieczenie danych.

Analitycy przewidują, że do wzrostu nakładów na PC jako usługę w najbliższych latach najbardziej przyczyni się oprogramowanie (jak systemy operacyjne, oprogramowanie zabezpieczające, zarządzanie zasobami i inny fabrycznie instalowany software). Ponadto dostawcy zwracają się do niezależnych producentów oprogramowania (ISV) w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników końcowych.

IT i telekomunikacja liderem wydatków

Najwięcej na PC jako usługę w najbliższych latach będzie wydawał sektor IT i telekomunikacji. Taką prognozę uzasadniono tym, że dostęp do bezpiecznej i wydajnej komunikacji ma fundamentalne znaczenie w takich branżach jak energetyka, transport, opieka zdrowotna, instytucje finansowe. Polegają one więc w znacznej mierze na rozwiązaniach informatycznych. Subskrypcyjny model korzystania z PC zapewnia natomiast aktualizacje, wsparcie i oprogramowanie, pozwala uniknąć starzenia się technologii, a przy tym obniża koszty IT w organizacjach – stwierdzono.