Wartość rynku zarządzanego wykrywania i reagowania (MDR) w 2024 r. osiągnie globalnie sumę 4,1 mld dol., a w 2029 r. 11,8 mld dol. – prognozuje MarketsandMarkets. Takie tempo oznacza solidną średnią roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 23,5 proc. w ciągu najbliższych 5 lat. Analizowane typy zabezpieczeń obejmują sieć, punkty końcowe, chmurę, zarówno wdrożenia on-premise jak i cloud.

Według ekspertów inwestycje przedsiębiorstw w MDR przyspiesza coraz większa złożoność zagrożeń i konieczność solidnych zabezpieczeń bez znacznych wydatków na wewnętrzne zasoby.

Jak stwierdzono, rosnące zapotrzebowanie na takie kompleksowe, wydajne i efektywne kosztowo rozwiązania jest kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój rynku MDR, ponieważ ten model outsourcingu poprawia ochronę organizacji, bez przesuwania zasobów na budowanie i utrzymywanie rozległej infrastruktury cyberbezpieczeństwa wewnętrznie.

Chmura na czele wzrostu wydatków

Oczekuje się, że segment bezpieczeństwa w chmurze wykaże najwyższą stopę wzrostu do 2029 r., ponieważ firmy coraz częściej napotykają wyzwania związane z bezpieczeństwem rozproszonych środowisk cloud. Analitycy przekonują, że MDR odpowiada na te wyzwania.

Inwestycje w MŚP będą zwiększać się szybciej niż dużych firm

Biorąc pod uwagę wielkość organizacji, segment MŚP wykaże – według analizy – największe tempo wzrostu wydatków, co wynika z rosnącej świadomości mniejszych firm znaczenia solidnej ochrony. Ponadto MŚP potrzebują stosunkowo więcej zasobów i wiedzy, aby wdrożyć kompleksowe rozwiązania cyberbezpieczeństwa wewnętrznie. Tymczasem MDR może zapewnić im dostęp do zaawansowanego wykrywania zagrożeń, monitorowania i reagowania na incydenty na zasadzie subskrypcji, stąd spodziewany silny wzrost wydatków do 2029 r. – w ocenie MarketsandMarkets.