Pojęcia M2M/IoT (Internet of Things) dotyczą platform wymiany danych pomiędzy urządzeniami za pośrednictwem Internetu, bez udziału człowieka. Według analityka w Polsce w cia?gu najbliz˙szych 5 lat najsilniejszym czynnikiem wzrostu rynku M2M/IoT będzie program instalacji ‘inteligentnych liczników’ energii elektrycznej. Najciekawsze produkty pojawią się natomiast na rynku konsumenckim, który na razie jest słabo rozwinięty. Pionierami ws´ród uz˙ytkowników systemów M2M są sektory: ochrony osób i mienia, transportu (zarza?dzanie flota? pojazdów), usług komunalnych i energetycznych, handlowy i finansowy.

Trend wzrostowy w Polsce jest zgodny ze światową prognozą. Według raportu IDC “Worldwide and Regional Internet of Things 2014-2020 Forecast” wzrost wartości tego rynku wyniesie 17 proc. rocznie w ciągu następnych 5 lat, z 1,7 bln dol. obecnie do 7,1 bln dol. w 2020 r.

– Ekosystem IoT obejmuje rozmaite produkty i usługi. Niektóre z nich wykraczają poza IT, dlatego wartość tego rynku jest tak duża – wyjaśnia Jarosław Smulski. Według niego na rynek IoT składają się następujące elementy: inteligentne (autonomiczne) i wbudowane moduły przesyłania danych, usługi przesyłu danych (telekomunikacyjne), infrastruktura dla IoT, aplikacje, zabezpieczenia, usługi projektowe, doradcze i wdrożeniowe. 

O sposobach zarabiania na produktach i usługach M2M/IoT będzie mowa podczas konferencji IDC „Strategie sukcesu na rynku M2M i Internetu Rzeczy” 17 września w Warszawie. CRN Polska jest patronem medialnym wydarzenia.