W 2019 r. światowe wydatki na IT wzrosną o 3,2 proc., do 3,816 bln dol. To ok. 100 mld dol. więcej niż w br. – prognozuje Gartner. Oznacza to jednak spowolnienie wzrostu – w 2017 r. wyniósł on 3,9 proc., a w 2018 r. przewiduje się 4,5 proc. na plusie.

Jak wyjaśnia analityk, wpływ na prognozę ma zmienność kursów walut i zagrożenie wojnami handlowymi.

Podkreśla jednocześnie, że w każdym segmencie rynku widoczne jest "przejście od własności do usług", np. w chmurze. W związku z cyfrową transformacją przedsiębiorstw model "płacenia za użytkowanie" (pay for use) powinien zyskiwać na popularności – prognozuje Gartner.

Analitycy spodziewają się, że w największej skali w 2019 r. zwiększą się wydatki na oprogramowanie dla przedsiębiorstw (+8,3 proc.). Rosnące zapotrzebowanie na SaaS będzie tutaj głównym czynnikiem wzrostu. Zwłaszcza CRM-y powinny mieć wzięcie, ze względu na większy nacisk firm na poprawę obsługi klienta.

Przychody z oprogramowania w chmurze mają wzrosnąć o ponad 22 proc., w porównaniu z 6-procentowym plusem w przypadku wszystkich innych form oprogramowania.

Znaczną część przychodów generują ERP, CRM, ale można spodziewać się rosnącego zainteresowania aplikacjami z obszaru bezpieczeństwa i prywatności.  

W 2018 r. obroty na systemach centrów danych mają wzrosnąć o 6 proc., dzięki zapotrzebowaniu na serwery, ale Gartner uważa, że w 2019 r. rynek tego sprzętu powróci do niewielkich spadków (1-3 proc. rocznie przez następne 5 lat). Z tego powodu przychody w segmencie data center zwiększą się tylko o 1,6 proc. w 2019 r.

Usługi więcej warte niż sprzęt

Usługi IT będą warte 1 bln dol. w 2019 r. (+4,7 proc. wobec 2018 r.).

Analitycy spodziewają się, że nadchodzące spowolnienie gospodarcze w połączeniu z presją firm na cięcie kosztów sprawią, że przedsiębiorstwa będą optymalizować wydatki na zewnętrzne usługi, takie jak doradztwo. W ostatnim badaniu Gartnera 46 proc. ankietowanych firm wskazało, że usługi IT i konsolidacja dostawców należą do trzech najskuteczniejszych metodach optymalizacji kosztów.

Światowe wydatki na sprzęt mają wzrosnąć do 2,4 proc. w 2019 r. Dane obejmują komputery, telefony i tablety. Obecnie rynki te cechuje w ocenie analityków stabilny popyt. Spodziewane jest zapotrzebowanie na PC w sektorze przedsiębiorstw do 2020 r., w związku z przejściem ze starszego sprzętu na urządzenia z Windows 10. Producenci będą częściej przechodzili na ofertę "komputera jako usługi" (PC as a Service – PCaaS) wraz z nowymi pakietami opcji serwisowych, co ma przywiązać klientów do dostawcy i zapewnić stałe dochody.

Na rynek PC może mieć krótkoterminowo wpływ niedobór procesorów Intela, ale nie jest przewidywany długotrwały wpływ tego problemu na popyt.

 

Wydatki na IT w skali światowej w 2017 r. oraz prognoza na lata 2018 – 2019

Segment rynku Wydatki na IT w 2017 r. (mld dol.) Wzrost w 2017 r. (%) Wydatki na IT w 2018 r. (mld dol.) Wzrost w 2018 r. (%) Wydatki na IT w 2019 r. (mld dol.) Wzrost w 2019 r. (%)
Systemy centrów danych 181 6,4 192 6 195 1,6
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw 369 10,4 405 9,9 439 8,3
Urządzenia 665 5,7 689 3,6 706 2,4
Usługi IT 931 4,1 987 5,9 1 034 4,7
Usługi telekomunikacyjne 1 392 1 1 425 2,4 1 442 1,2
Razem 3 539 3,9 3 699 4,5 3 816 3,2

Źródło: Gartner