Rynek integracji aplikacji będzie rósł w szybkim tempie do 2028 r., o 20 proc. co roku. Osiągnie wartość 38,4 mld dol. w 2028 r., sporo ponad dwa razy więcej niż w 2023 r. (15,4 mld dol.) – według MarketsandMarkets.

Zdaniem analityków duże inwestycje w IoT napędzają rozwój rynku. Wskazano tutaj aplikacje do zarządzania relacjami z klientami, planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

Według prognozy segment usług profesjonalnych będzie liderem na rynku integracji aplikacji do 2028 r. Chodzi o doradztwo, usługi integracyjne, wsparcie i utrzymanie.

Segment Business Intelligence będzie miał natomiast wyższe tempo wzrostu w okresie prognozy.

Największym segmentem rynku integracji aplikacji w ciągu najbliższych 5 lat będzie iPaaS – platforma integracyjna jako usługa, tj. platforma, która umożliwia wdrażanie, nadzór, zarządzanie i integrację dowolnej kombinacji aplikacji chmurowych i lokalnych. Automatyzuje i upraszcza działania integracyjne.