Rynek infrastruktury IT osiągnął punkt krytyczny. Kierunek jest tylko jeden – środowiska chmurowe będą nadal miały coraz większy udział w wydatkach. Nakłady na tradycyjne IT będą topnieć – przewiduje IDC.

Cięcie wydatków w roku pandemii

Analitycy obniżyli prognozę wydatków w 2020 r. na infrastrukturę IT niezwiązaną z chmurą (serwery, pamięć masowa i przełączniki ethernetowe) do -11,4 proc. wobec 2019 r.

Są zadania, że wprawdzie zakupy wzrosną po dołku w 2020 r., ale nie na długo. W okresie najbliższych 5 lat inwestycje w tradycyjną infrastrukturę IT będą powoli się zmniejszać, średnio o -1,7 proc. co roku.

Natomiast nakłady na infrastrukturę chmury publicznej powinny rosnąć i to solidnie, przeciętnie o 10,6 proc. co roku, osiągając wartość 110,5 mld dol. w 2024 r. i tym samym udział 64 proc. w sumie całkowitych wydatków na infrastrukturę IT.

Nakłady na sprzęt do chmury prywatnej również będą zwiększać się niemało – o 9,2 proc. rocznie.

W całym 2020 r. jak i według ostatnich danych w III kw. ub.r., inwestycje w chmurę publiczną były niższe niż w tradycyjne IT. Jednak pęd przedsiębiorstw do chmury, jak i rozwój usług dla klientów biznesowych i konsumentów, przekłada się na zwiększone zakupy infrastruktury cloud computingu. Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości ponownie przekroczą one wydatki na infrastrukturę IT niezwiązaną z chmurą i będą zwiększać swoją przewagę w kolejnych latach.

Wydatki na infrastrukturę IT w 2020 r.

RynekWydatki (mld dol.)Różnica wobec 2019 r.Średni wzrost co roku (CAGR) do 2024 r.
Chmura publiczna52,716,7%10,6%
Chmura prywatna21,3-0,5%9,2%
Infrastruktura nie związana z chmurą60,2-11,4%-1,7%
Źródło: IDC

Pamięci masowe nie spieszyły się do chmury

Od 2019 r. dominacja chmurowych środowisk IT nad tradycyjnymi istniała już w przypadku serwerów i przełączników, podczas gdy większość pamięci masowej, dostarczanej na rynek, trafiała do tradycyjnych instalacji.

Jednak ten stan rzeczy zmieni się wraz ze zwiększonymi inwestycjami dostawców chmur publicznych w storage – uważają analitycy.

Na serwery wydają najwięcej

Generalnie coraz większa część zakupów trzech zasadniczych elementów infrastruktury IT (serwery, storage, przełączniki) będzie generowana przez potrzeby związane z chmurą.

Zasadniczy udział w rynku będą miały serwery (prawie 50 proc. wartościowo), ale najszybciej mają zwiększać się wydatki na pamięć masową.

Większe zakupy do chmury

W III kw. 2020 r. przychody z infrastruktury dla środowisk chmury publicznej i prywatnej zwiększyły się w sumie o 9,4 proc. rok do roku.

Tymczasem przedsiębiorstwa ograniczyły inwestycje w tradycyjną infrastrukturę IT – sprzedaż spadła o 8,3 proc.

W ocenie IDC dane pokazują reakcję rynku na zmiany spowodowane pandemią, obejmujące przedsiębiorstwa jak i konsumentów. Środowiska chmurowe, a zwłaszcza chmura publiczna, były kluczowym czynnikiem umożliwiającym dostosowanie się do nowych warunków.

Wydatki na infrastrukturę IT chmury publicznej, wzrosły o 13 proc. w III kw. ub.r., a prywatnej – o 0,6 proc., do 5 mld dol., przy czym lokalne chmury prywatne stanowiły blisko dwie trzecie tej kwoty.

Światowy rynek infrastruktury IT w latach 2018 – 2024 (udziały wartościowe)