Wartość rynku rozwiązań informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce przekroczyła już miliard złotych. Rośnie zwłaszcza zapotrzebowanie na chmurowe rozwiązania.

Chmura, inteligentne technologie czy automatyzacja, jako podstawa, element lub dodatek do systemów ERP, będą odgrywać coraz większą rolę – uważa ekspert IDC.

Wartość rynku rozwiązań informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce według danych IDC w 2019 r. wyniosła 299,62 mln dol. W porównaniu z 2018 r. wzrosła o ponad 13 proc. (263 mln dol.)
Z tego SAP miał 31,6 proc., a Comarch 20,4 proc. Sprzedaż rozwiązań Comarch ERP w Polsce wzrosła o ponad 18 proc. i wyniosła 190 mln zł.

27 proc. więcej chmury

Autorzy raportu IDC „Poland Enterprise Application Market 2020 – 2024 Forecast and 2019 Vendor Shares Analysis” wskazują, że produkty w modelu cloud nie są pierwszym wyborem polskich przedsiębiorców. Jednak obroty w tym segmencie rosną szybciej niż średnia na rynku – w 2019 r. zwiększyły się o 27 proc. w porównaniu z 2018 r. i stanowiły ok. 20 proc. całości przychodów w segmencie ERP.

Wyniki Comarchu potwierdzają, że większość sprzedaży generują ERP-y w modelu tradycyjnym, ale rośnie zainteresowanie rozwiązaniami dostępnymi w chmurze. Aktualnie z płatnych wersji systemów Comarch ERP w modelu cloud korzysta ponad 26 tys. przedsiębiorstw, czyli blisko 7 tys. więcej niż na koniec 2019 r.

Nowe przepisy zwiększają popyt

Według danych GUS z 2019 r. z ERP korzystało jedynie 28,5 proc. polskich przedsiębiorstw.

Zwłaszcza w małych firmach, zatrudniających mniej niż 50 pracowników, niewielu przedsiębiorców używało ERP – używało go 21,3 proc. podmiotów, czyli blisko 80 proc. obywało się bez tych systemów.

Na zapotrzebowanie na ERP-y wpływają wymagania regulatorów. W 2019 r. wchodziły w życie kolejne etapy informatyzacji rozliczeń przedsiębiorców z administracją podatkową w postaci nowych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego i split payment. Innymi obowiązkami, które ustawodawca nakłada na firmy są e-Sprawozdania, a dla spółek giełdowych konieczność przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych w formacie ESEF, czyli Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania, (zacznie obowiązywać w 2021 r.). Aby przystosować przedsiębiorstwa do obsługi nowych procesów, wiele firm musiało wymienić lub zakupić nowe programy, co przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży systemów finansowo-księgowych.

„Chmura, inteligentne technologie czy automatyzacja, jako podstawa, element lub dodatek do systemów ERP, będą odgrywać coraz większą rolę w optymalizacji kosztów, tworzeniu nowej wartości dla klientów, nowych strumieni przychodów czy cyfryzacji biznesu” – komentuje Edyta Kosowska, Program Manager, IDC Polska.

Raport IDC „Poland Enterprise Application Software Market 2020-2024 Forecast and 2019 Vendor Shares Analysis” zawiera również zestawienia w poszczególnych podkategoriach oprogramowania biznesowego. Jeśli chodzi o Comarch, to zajął drugie miejsce na rynku aplikacji do zarządzania zasobami organizacji (ERM), łańcuchem dostaw (SCM) oraz zarządzania operacyjnego (OMA) a także na rynku aplikacji analitycznych (BI). Wśród dostawców aplikacji do zarządzania relacjami z klientami (CRM) uplasował się na piątym miejscu.