Europejski rynek sztucznej inteligencji nadal stabilnie rośnie pomimo niepewności gospodarczej, wojny, inflacji i cięć budżetów IT – ustaliło IDC.

Szacuje, że wydatki na rynku AI, w tym na oprogramowanie, sprzęt i usługi, będą rosnąć co roku średnio o 25,5 proc. w latach 2022-2026, do 191 mld dol. w 2026 r.

Analitycy przewidują, że wzrost wygeneruje głównie oprogramowanie zorientowane na sztuczną inteligencję (+32,4 proc. co roku) i będzie on znacznie niższy na usługach AI (+27,2 proc.), oprogramowaniu niezwiązanym ze sztuczną inteligencją (+16,7 proc.) i sprzęcie powiązanym z AI (+15,2 proc.).

Nadchodzi kluczowy okres dla AI

„Następne pięć lat będzie kluczowym okresem w komercyjnym wdrażaniu oprogramowania AI, ponieważ wiele firm i jednostek publicznych zwiększa inwestycje w bardziej elastyczne, wydajne i odporne procesy” – twierdzi Martin Nuska, starszy kierownik ds. badań w IDC.

Jak ocenia, wiele rozwiązań sztucznej inteligencji, takich jak modele językowe oparte na głębokim uczeniu się, generatywne sieci kontradyktoryjne lub cyfrowe bliźniaki, mogą przynieść znaczącą wartość biznesową.

Sytuacja gospodarcza nie pozostanie bez wpływu na wydatki

Przewiduje się, że ze względu na inflację, recesję i niedobory pracowników inwestycje w infrastrukturę AI ucierpią bardziej niż inwestycje w sprzęt ogólnego przeznaczenia, ponieważ infrastruktura sztucznej inteligencji jest po prostu droższa.

Tym niemniej IDC przewiduje, że rynek serwerów i pamięci masowych AI w Europie będzie wykazywał powolny, ale stały wzrost.

Oczekuje się, że zapotrzebowanie na rozwiązania sztucznej inteligencji ze strony dostawców usług profesjonalnych będzie nadal zwiększać się, ponieważ obszary takie jak analiza komputerowa z obsługą AI, przetwarzanie języka naturalnego i automatyzacja procesów mogą pomóc firmom w trudnych czasach inflacji i braku fachowców.

„Spodziewamy się, że rynek sztucznej inteligencji będzie nadal dobrze funkcjonował, ze względu na potencjał tej technologii w zakresie długoterminowej optymalizacji kosztów i możliwe rozwiązanie luki w umiejętnościach” – przewiduje Martin Nuska.