Najbliższe będzie poświęcone temu, w jaki sposób
chrześcijanin powinien radzić sobie z nieetyczną konkurencją na coraz bardziej
wymagającym rynku, a także jak uczciwie zdobywać klientów (np. bez stosowania
technik manipulacyjnych). Swoimi doświadczeniami będzie dzielił się z
uczestnikami spotkania Adam Dawidziuk z firmy 7bulls.com.

Celem wspólnoty branży IT, której opiekunem duchowym jest
ks. Piotr Rymuza, jest jednoczenie chrześcijan, którzy na co dzień pracują w tym
samym środowisku i borykają się z podobnymi wyzwaniami. Branżowa wspólnota ma
być dla nich miejscem formacji, wspólnej modlitwy, dzielenia się świadectwami,
a także sposobem na nawiązywanie nowych, cennych relacji z innymi wierzącymi
osobami. Spotkanie, które odbędzie się 29 lutego br., będzie poprzedzone mszą
świętą o godz. 18:30 (zobacz też parafiazbawiciela.org/duit).