Od godz. 18 w dniu 29.04 rozpoczął się nabór wniosków o pomoc w ramach tarczy finansowej. Kluczowym warunkiem jest spadek przychodów przedsiębiorstwa w związku pandemią co najmniej o 25 proc. po 1 lutego 2020 r. – w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ub.r.

Firmy mikro mogą liczyć na maksymalnie 324 tys. zł subwencji, a MŚP na kwoty rzędu 4-8 proc. rocznego obrotu.

Po spełnieniu określonych kryteriów (jak utrzymanie działalności i zatrudnienia), po roku do 75 proc. subwencji może zostać umorzone.

Szczegółowe informacje o nowym wsparciu znajdują się na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

KAS: pamiętajcie o deklaracji VAT

Złożenie deklaracji VAT jest warunkiem uzyskania wsparcia w ramach tarczy – przypomina Krajowa Administracja Skarbowa. Będzie z niej pochodzić konieczna do otrzymania subwencji informacja o obrotach. Następnie zostanie ona zweryfikowana przez fiskusa.

Deklarację VAT trzeba złożyć przed złożeniem wniosku o pomoc z PFR, co pozwoli na jego weryfikację – upomina fiskus.

Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji oraz jej wysokość w ramach tarczy oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju, są rejestry publiczne (KAS, ZUS).

Co prześwietli fiskus

Dla podatników VAT niezbędna do otrzymania subwencji informacja o obrotach będzie pochodzić z deklaracji VAT.
W przypadku VAT-7 bądź VAT-7K chodzi o sumę pól:

10 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
11 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
13 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
15 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
17 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
19 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
21 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
22 – Eksport towarów
31 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, za których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy

W związku z epidemią przełożono z 1 kwietnia na 1 lipca br. obowiązek przygotowania nowego JPK_VAT (będzie zawierał także deklaracje) przez duże firmy. Termin 1 lipca br. pozostał niezmieniony dla MŚP.

 

Centrum Adama Smitha: za dużo biurokracji w tarczy antykryzysowej

Centrum Adama Smitha zwraca uwagę, że zaproponowane dotychczas rozwiązania zakładają, że administracja, która dotychczas nie była w stanie na czas obsługiwać przedsiębiorców i rozpatrywać wniosków – będzie działać sprawnie w sytuacji zapaści. Stąd propozycje zawarte w tarczy nie spełnią założeń ratowania polskich firm – ocenia organizacja.

"Przyjęto co do zasady inne założenia, niż te wprowadzone u zachodnich sąsiadów. Tam uznano, że przedsiębiorca jest uczciwy – dlatego złożenie wniosków skutkuje natychmiastowym przelewem środków na konto" – powiedział serwisowi eNewsroom Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.

"W Polsce firmy muszą wcześniej to wykazać. Stąd nie podaje się liczby rozpatrzonych wniosków, a jedynie przyjętych. To fundamentalna różnica w podejściu do przedsiębiorczości i reagowaniu na zapaść. Należy pamiętać, że czas to pieniądz – a dziś brakuje jednego i drugiego. Obserwowane dziś rozwiązania już teraz wymagają zapowiadanej aktualizacji. Działania te w wielu sektorach są spóźnione, biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację. Kryzys cały czas postępuje" – komentuje ekspert pomoc oferowaną w ostatnich tygodniach w ramach tarczy antykryzysowej.