Władze ogłosiły udostępnienie Rządowej Chmury Obliczeniowej, która dostarczy rozwiązania cloud dla jednostek publicznych.

W RChO udostępniana jest infrastruktura chmurowa. Katalog usług w ramach WIIP (Wspólna Infrastruktura Informacyjna Państwa) będzie wzbogacany o XaaS (wszystko jako usługa).

Chmurę rządową na zlecenie KPRM zbudował Centralny Ośrodek Informatyki. Dostawcą usług jest jak podano minister cyfryzacji.

Uchwałę ws. inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” przyjęto w 2019 r. Rządowa chmura wcześniej już obsługiwała m.in. system mObywatel i Otwarte Dane.

Najważniejsze komponenty Rządowej Chmury Obliczeniowej:
Rządowy Klaster Bezpieczeństwa (RKB) – usługi bezpieczeństwa oraz środki techniczne stosowane do zabezpieczenia RChO;
Disaster Recovery as a Service (DRaaS) – usługi odtworzenia danych w przypadku poważnej awarii;
Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO) – zbiór wymagań prawnych, organizacyjnych i technicznych zapewniających cyberbezpieczeństwo w modelach wdrażania chmur obliczeniowych.

Może być mniej środków na lokalne projekty IT w urzędach

Chmura rządowa ma ułatwić działanie urzędów, ale też zmniejszyć koszty inwestycji w lokalną infrastrukturę. Jak zapewniono, urzędy nie muszą już przeprowadzać indywidualnych postępowań na usługi chmurowe, np. na przetwarzanie i składowanie danych, rozwiązania cyberbezpieczeństwa, pakiety biurowe itd., a administracja może zarządzać danymi bez konieczności inwestowania w infrastrukturę informatyczną i utrzymywania zespołów IT. Czyli z zapowiedzi wynika, że będą cięte wydatki na lokalne urzędowe serwerownie i specjalistów IT w jednostkach publicznych.

„Po uruchomieniu chmury rządowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów będzie dostarczać jednostkom administracji usługi o wysokiej wydajności, skalowalności i niskim opóźnieniu, oferujące ochronę przed zakłóceniami” – zapowiada Joanna Baranowska, zastępca dyrektora departamentu zarządzania systemami KPRM.

Bezpieczeństwo jest kluczowe

Podkreślano aspekt bezpieczeństwa. Chmura rządowa ma na celu zapewnienie bezpiecznego miejsca przechowywania danych i narzędzi do zarządzania nimi oraz ciągłość działania systemów administracji.

„Spełnia wyjątkowo wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony danych” – zapewniono. Rząd Polski jest odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych i e-usług, które wytwarza i utrzymuje.

„Jest to, jak dotąd najważniejsza inwestycja w rozwiązania chmurowe w Polsce” – twierdzi Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.