Katalog publikuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Będzie zawierał informacje o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy względem 20 (tak, tak, jest ich tyle) różnych organów kontroli, w tym zakres ich uprawnień, a także ważne przykłady, przepisy i ostrzeżenia. Słowem w zwięzły sposób powinien przybliżyć każdemu przedsiębiorcy jego prawa, obowiązki, ale też granice, do jakich kontrola może się posunąć.

Pojawiła się już pierwsza publikacja, poświęcona kontrolom prowadzonym przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Przygotowali ją prawnicy z kancelarii R. Comi, E. I. Chełkowska-Kamionka sp. j.

Katalog Praw Przedsiębiorców będzie publikowany co miesiąc na stronie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców: www.zpp.net.pl.

Pierwszy katalog można pobrać tutaj