– Moim zadaniem jest zdynamizowanie sprzedaży produktów storage marki IBM, głównie macierzy dyskowych – mówi Alicja Tabor. – Do priorytetów zaliczam także umocnienie pozycji RRC na rynku serwerów xSeries.

Dział IBM Hardware (jego szefem jest Piotr Bajdak) zapowiedział umacnianie współpracy z partnerami, która ma opierać się przede wszystkim na bezpośrednich kontaktach i realizacji wspólnych projektów.

– Partnerzy mogą liczyć na nasz udział w rozmowach i negocjacjach  z klientami końcowymi – zapowiada Grzegorz Ramotowski, System Engineer w IBM Hardware – Możemy też przygotować konfiguracje techniczne i wspierać partnerów przy wdrożeniach. Do współpracy zapraszamy zarówno tych integratorów, którzy już sprzedają produkty xSeries i Storage, jak i tych, którzy dopiero chcą je wdrażać.

Alicja Tabor pracuje w branży IT od 1999 roku. Ma doświadczenie w dystrybucji produktów IBM i tworzeniu sieci partnerskiej. Ukończyła marketing w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie.

Grzegorz Ramotowski jest związany z branżą od 1993 roku, a od 1998 roku zajmuje się produktami storage marki IBM. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej.