Na początku października bieżącego roku produkty Veeam wejdą do cennika Cisco Global Price List. Pozwoli to koncernowi z San Jose i jego resellerom dostarczać  rozwiązania Veeam na takich samych zasadach  jak własny własny sprzęt i oprogramowanie. 

Warto przypomnieć, że w marcu obie firmy informowały o rozszerzeniu współpracy poprzez integrację  pakietu Veeam Availability z  platformą danych Cisco HyperFlex HX.  Kooperacja skraca czas wymagany na backup i odzyskiwanie danych, a także  poprawia ogólną wydajność operacyjną. Cisco znalazło się też w ekskluzywnym gronie tzw. premier sponsors podczas imprezy VeeamON, odbywającą się w maju w Nowym Orleani.