Caldera będzie dołączała pakiet NDS eDirectory (z licencją dla 100 użytkowników) do swojego produktu Caldera Volution. Jest to rozwiązanie przeznaczone do zarządzania systemami linkusowymi. Klienci stosujący Volution będą mogli wykorzystywać oparte na protokole LDAP katalogi eDirectory jako centralne repozytorium do przechowywania i zarządzania informacją o użytkownikach, regułach, sprzęcie, oprogramowaniu i zasobach sieciowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.calderasystems.com/products/volution.