Konsorcjum Integrated Solutions oraz Red Ocean Group wygrało przetarg organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na "zakup usługi ATiK (asysty technicznej i konserwacji) dla posiadanego oprogramowania Oracle na 24 miesiące".

Wartość oferty to 42,216 mln zł brutto. Minimalnie więcej oczekiwało Transition Technologies: 42,305 mln zł. ARiMR zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 42,748 mln zł. Otwarcie ofert nastąpiło w marcu br. Konsorcjum uzyskało 100 pkt w kryterium cena (waga 100 proc.).

Przedmiotem zamówienia oprócz usługi ATiK jest migracja licencji posiadanych przez ARiMR do programów Oracle Express Server – Named User Plus Perpetual oraz Express Server – Processor Perpetual. W jej wyniku agencja uzyska prawo do korzystania z programu Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual.

To kolejny duży przetarg publiczny, w którym wybrano ofertę Integrated Solutions. W listopadzie ub.r. spółka wygrała warte ponad 33 mln zł postępowanie na dostawę pakietów oprogramowania Oracle dla Poczty Polskiej. W grudniu ub.r. znalazła się w gronie firm, które Centrum Obsługi Administracji Rządowej wybrało do podpisania umów ramowych w ramach przetargu na "dostawę licencji, aktualizacji licencji, subskrypcji oprogramowania, subskrypcji platformy usług hostowanych Microsoft, usług wsparcia inżynierskiego producenta lub produktów równoważnych dla Ministerstwa Finansów". COAR gotowe jest przeznaczyć na realizację zamówienia 70 mln zł.