Według raportu przygotowanego przez Pressinfo.pl w II kwartale 2015 r. organizatorzy z województwa mazowieckiego ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży IT – 1118 wyników. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: śląskie (377) oraz małopolskie (343). Na końcu zestawienia ulokowały się województwa lubuskie (44 wyników) oraz opolskie – gdzie opublikowano po 40 rozstrzygnięć.

Także w województwie mazowieckim rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę ponad 935 mln zł, która stanowi blisko 60 proc. ogólnej wartości wszystkich rozstrzygnięć w Polsce. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa dolnośląskie z łączną kwotą 104 937 586 zł oraz lubelskie 97 894 740 zł. Najniższą wartość w badanym okresie zgromadziło na koncie województwo opolskie –  4 716 484 zł.  

Wśród wyników przetargów, które w całości obejmowały segment informatyczny, czyli nie były powiązane z innymi branżami, przedmiotem zamówienia była najczęściej dostawa/dzierżawa komputerów/serwerów. W analizowanym okresie stanowiły one aż 36 proc. wszystkich w tej branży (1 138 wyników). Kolejne miejsce należało do przetargów dotyczących dostawy urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych 714 wyników (23 proc.) oraz oprogramowania komputerowego – 521 wyników (17 proc.). Najmniej rozstrzygnięć dotyczyło archiwizacji dokumentów – 9 wyników.

Najwięcej przetargów pod względem łącznej wartości w II kwartale 2015 roku wygrało Asseco. Według wyliczeń Pressinfo.pl, firma zgromadziła na swoim koncie kwotę 147 830 652 zł. Pozostałe miejsca należą do firm: Kamsoft (73 527 776 zł), Orange (56 874 522 zł), Engineering Ingegneria Informatica (53 259 700 zł) oraz Glenbrook Investments (52 338 960 zł).

– Pierwsze dwa kwartały bieżącego roku to czas oczekiwania na uruchomienie procedur konkursowych w ramach programów operacyjnych. Możliwość wnioskowania o środki unijne nie zakłóca jednak postępowań związanych z najważniejszymi inwestycjami informatycznymi w kraju: platforma e-Puap, system powiadamiania ratunkowego, czy projekt  e-Zdrowie. Większego ożywienia w zamówieniach publicznych związanych z sektorem IT należy spodziewać się dopiero w drugiej połowie roku. Zgodnie z zapowiedziami, w tym czasie uruchomione zostaną środki finansowe z nowej perspektywy – powiedziała Renata Polisiakiewicz, ekspert współpracujący z Pressinfo.pl.

 

Źródło: Pressinfo.pl