Resort finansów przedłużył terminy dla rozliczeń CIT. Zeznania o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat w roku podatkowym trzeba złożyć do końca czerwca 2023 r. Zmiany rozważano w lutym br., w tym tygodniu wydano rozporządzenie w tej sprawie.

Jakie terminy zostały przesunięte

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów do 30 czerwca 2023 r. przedłużono termin na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2022 a 28 lutego 2023 r. (CIT-8, CIT-8AB);
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

Także firmy opodatkowane tzw. estońskim CIT dostały od fiskusa dodatkowy czas. Do 30 czerwca br. mają złożyć deklaracje o wysokości dochodu za miniony rok finansowy (zakończony między 1 grudnia 2022 a 28 lutego 2023 r.) i uregulować podatek.

Termin przedłużono też dla obowiązku informacyjnego (CIT-ST).

Jakich obowiązków nie objęła zmiana

Trzeba pamiętać, że terminy sprawozdawcze za 2022 r., wynikające z ustawy o rachunkowości nie zostały przedłużone (tak jak to działo się w poprzednich latach na podstawie ustawy covidowej).

Są one następujące (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego będzie zbieżny z terminem na złożenie zeznania CIT-8. Informacje o podatku zawarte w CIT-8 będą natomiast zgodne z danymi w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym – według resortu finansów.