Badanie Comarchu pokazuje, że rośnie świadomość użytkowników w kwestii bezpieczeństwa zasobów – 67 proc. firm deklaruje, że wykonuje kopie zapasowe swoich baz danych, np. z oprogramowania ERP. Równie często przedsiębiorcy robią backup plików ze służbowych komputerów (64 proc.). Najczęściej zabezpieczają w ten sposób dokumenty firmowe i pocztę. Co trzeci klient usług do backupu danych online udostępnia dzięki nim pliki w Internecie, współdzieli zasoby i dokumenty z innymi użytkownikami. Prawie 20 proc. respondentów robi kopie zapasowe z urządzeń mobilnych oraz synchronizuje dane pomiędzy swoimi urządzeniami.

W badaniu pytano również, dlaczego firmy decydują się na backup danych w chmurze. Większość ankietowanych (65 proc.) jako decydujący czynnik wskazało bezpieczeństwo danych i zaufanie do producenta oprogramowania. Funkcjonalności dostępne w usłudze stanowią decydujący argument dla 40 proc. użytkowników. Duże znaczenie ma również miejsce, w którym chronione są pliki. Prawie 40 proc. uznało przechowywanie danych na terytorium Polski za istotny czynnik przy wyborze usługi backupu.

– Backup online jest najdynamiczniej rozwijającą się metodą zabezpieczania danych. Chmura ma potencjał, aby stać się podstawowym miejscem do przechowywania informacji – mówi Jacek Słowik, Product Manager iBard24 (badanie przeprowadzono wśród użytkowników tej usługi).