Do największych zalet komputerów konwertowanych ankietowani zaliczyli żywotność baterii, wydajność i wytrzymałą konstrukcję. Obecnie wśród urządzeń używanych do pracy numerem 1 są laptopy – wykorzystuje je 94 proc. pytanych pracowników. Ponad 60 proc. korzysta z komputerów stacjonarnych. Badanie pokazało również mocną pozycję tabletów, które w ciągu kilku lat obecności na rynku zyskały 41 proc. użytkowników biznesowych. Jednocześnie rośnie popularność urządzeń hybrydowych (2 w 1), łączących funkcje tabletu i notebooka. Blisko co piąty pracownik w Polsce jest wyposażony w tego typu sprzęt.

Według polskich pracowników laptop to najbardziej produktywne urządzenie do pracy zdalnej. Opinię tę podziela 54 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się hybrydy, o których wspomniał niespełna co 4 ankietowany.

Respondentów zapytano również o to, które urządzenie przenośne wybraliby jako narzędzie pracy, gdyby mogli zdecydować się tylko na jedno. Najczęściej wskazywano tradycyjny laptop (39 proc.). Na drugim miejscu znalazła się hybryda z obracaną bądź odpinaną klawiaturą (32 proc.). Niewielu pracowników (13 proc.) za najefektywniejszy uznało tablet. Tylko 7 proc. chciałoby z niego korzystać jako jedynego narzędzia pracy.

W opinii 41 proc. ankietowanych w ciągu najbliższych 3 lat najpopularniejszym urządzeniem biznesowym stanie się komputer hybrydowy, głównie z uwagi na żywotność baterii i wydajność. Co drugi badany zwrócił uwagę na większą wytrzymałość tego typu urządzeń. Z kolei dla 47 proc. pracowników ważnym aspektem wyróżniającym maszyny 2 w 1 jest klawiatura.