Według agencji Newseria w 2012 r. kontrola skarbowa wykryła 152,7 tys. pustych faktur na łączną kwotę 15,2 mld zł. Niekiedy konsekwencje przestępczej działalności ponoszą także uczciwi biznesmeni.

– Urzędy skarbowe egzekwują należności od podmiotów, które w tym łańcuchu uczestniczą czasami nieświadomie. Trzeba myśleć i sprawdzać wiarygodność potencjalnych kontrahentów – radzi nadinspektor Adam Rapacki, wspólnik zarządzający Kancelarii Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy (od 2007 r. był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, a od 2011 do 2012 r. wiceministrem spraw wewnętrznych).

Zagrożeniem dla uczciwych przedsiębiorców jest też rosnąca szara strefa. – W walce o rynek przedsiębiorcy często idą na skróty i kupują towar dużo taniej, świadczą usługi dużo taniej, nie patrząc, że może to być naruszeniem pewnych przepisów prawa – mówi Adam Rapacki. 

Kolejnym problemem są zdaniem nadinspektora nieuczciwi pracownicy, traktujący firmę jak miejsce, z którego można jak najwięcej wyciągnąć dla siebie. Według Adama Rapackiego ryzyko zmniejsza opracowanie wewnętrznej polityki bezpieczeństwa i strategia antykorupcyjna.

– W naszych realiach instytucje i służby państwowe skupiają się bardziej na ochronie przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa, mniej na ochronie segmentu prywatnego. To trochę przez brak świadomości, że dzisiaj gros wpływów do budżetu państwa to są podatki wynikające z działalności gospodarczej sektora prywatnego – mówi Adam Rapacki.