Jak twierdzi Rafał Hermański, prezes dlugi.info, wzrost kwoty wierzytelności wynika m.in. z pogorszenia sytuacji płatniczej polskich firm, o czym świadczy rosnąca liczba upadłości (jak podaje Euler Hermes, w ub. miesiącu była najwyższa od dekady). Średnia wartość faktury wystawionej na dlugi.info to nieco ponad 11 tys. zł. Im większa firma, tym większe kwoty. Z danych serwisu wynika, że problemy dotykają przedsiębiorstwa różnej wielkości, niezależnie od branży.

Dlugi.info to serwis, który łączy giełdy na stronach internetowych z programami księgowymi, wywiadowniami gospodarczymi i księgowością online (wystawienie oferty sprzedaży długów firmy X powoduje, że są widoczne wystawianiu faktury „na przelew” u dostawców X, a także u jego odbiorców). Duża część transakcji zawieranych przez użytkowników dotyczy kompensat faktur. Tzn. jeśli X wykonał jakąś usługę firmie Y, to Y może kupić długi X z rabatem, doliczyć odsetki ustawowe i skompensować sobie zobowiązania wobec X. Według dlugi.info coraz częściej firmy wyszukują wierzytelności swoich dostawców i płacą im w formie kompensaty.