Roman Durka do marca br. był prezesem Fujitsu Technology Solutions (od 2009 r.). W 2012 r. został prezesem zarządu spółek Runicom i Futuris, odpowiadając za rozwój strategii inwestycyjnych w sektorze teleinformatycznym. W swojej karierze pracował dla IBM na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego, przez ponad 8 lat był prezesem zarządu i dyrektorem zarządzającym w polskim oddziale Della. W 2007 r. tworzył polski oddział spółki Clearwire. Pełnił również funkcję prezesa zarządu w polskich oddziałach Nortel Networks i Sun Microsystems.

Roman Durka jest doktorem nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia MBA w London School of Economics and Political Science. 

Kapsch poinformował także, że Jarosław Wijatkowski – dotychczasowy prezes – sprawuje funkcję członka zarządu, odpowiedzialnego za finanse oraz operacje.