Wybór hasła na najważniejszy temat targów CeBIT 2012 poprzedziły konsultacje z menedżerami najwyższego szczebla z firm ICT z różnych krajów, klientami – przedstawicielami przedsiębiorstw oraz użytkownikami indywidualnymi. Uznano, że obecnie konieczne staje się kompleksowe podejście do zabezpieczeń i stworzenie spójnego systemu ochrony. Problemy związane z bezpieczeństwem wysunęły się na pierwsze miejsce m.in. w związku z popularnością systemów opartych na chmurze – głównym hamulcem do szybszego rozwoju tej koncepcji jest brak zaufania firm i konsumentów do rozwiązań cloud.

– Zagwarantowanie wysokiego poziomu zaufania i skutecznego zabezpieczenia rozwiązań oraz procesów musi stać się najważniejszym punktem w planach strategicznych dostawców sprzętu i usług – stwierdził Ernst Raue, członek zarządu Deutsche Messe, odpowiedzialny za targi CeBIT.