"Dziennik Gazeta Prawna" opisuje pierwsze przypadki prób wymuszenia okupu od przedsiębiorców, którzy działają niezgodnie z przepisami RODO. Szantażyści wysyłają e-maile do wybranych firm, grożąc im, że powiadomią generalnego inspektora danych osobowych o istniejących nieprawidłowością.  Niemniej przedsiębiorcy, którzy wykupią za 4 900 złotych tzw. dokumentację wzorcową, nie padną ofiarą donosu. Co ważne, kodeks karny nie uznaje za przestępstwo straszenie postępowaniem administracyjnym. 

– Chcielibyśmy wprowadzić regulację, która w sposób jednoznaczny będzie przewidywać karalność stosowania wobec przedsiębiorców szantażu za RODO – tłumaczy w rozmowie z "DGP" minister cyfryzacji Marek Zagórski. Również Ministerstwo Sprawiedliwości widzi potrzebę zastosowania odpowiedniej regulacji.