Holandia, Niemcy i Wielka Brytania to kraje prowadzące w rankingu sporządzonym przez kancelarię DLA Piper. W wymienionych krajach zgłoszono odpowiednio 15,400, 12,600 i 10,600 przypadków naruszenia danych osobowych. Na przeciwległym biegunie znajdują się firmy z Liechtensteinu, Islandii i Cypru, które zgłosiły 5, 25 i 35 incydentów. W Polsce odnotowano 2,200 tego typu  zgłoszeń.

Komisji Europejska poinformowała, że począwszy od 25 maja 2018 roku, firmy  zgłosiły  41 502 naruszeń danych. Wyniki zostały sporządzone na podstawie informacji przekazanych z 21 państw Unii Europejskiej.

Natomiast według badania przeprowadzonego przez kancelarię prawniczą DLA Piper, obejmującego 23 państwa Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein, odnotowano 59 430 przypadków naruszeń danych. Do chwili obecnie nałożono 91 kar finansowych, a najwyższą w wysokości 57 milionów USD otrzymało Google. 

W kolejce czekają następni.  Organizacja NOYB (Europejskie Centrum Praw Cyfrowych) wzięła na celownik serwis You Tube. Maksymalna kara może w tym przypadku wynieść nawet 3,87 miliarda dolarów.  Na krótkiej liście firm, którym grozi grzywna za nieprzestrzegania rozporządzenia RODO  znajdują się Apple, Amazon, Netflix, Spotify, SoundCloud, Flimmit i DAZN.