Aż 87 proc. pracowników spodziewa się, że część ich pracy zostanie zautomatyzowana w ciągu najbliższych pięciu lat – wynika z raportu Harnessing Revoution. Creating the Future Workforce opracowanego przez Accenture na podstawie międzynarodowego badania. Narzędzia wyposażone w sztuczną inteligencję mogą do 2025 roku zwiększyć wydajność pracy w dwunastu wiodących gospodarkach świata nawet o 40 proc. Na rynku pracy pojawi się zapotrzebowanie na zupełnie nowe zawody i umiejętności. Według prognoz OECD, 65 proc. dzieci zaczynających dzisiaj szkolną edukację będzie pracować w zawodach, które dzisiaj jeszcze nie istnieją.  

Zmiany spowodowane cyfryzacją i automatyzacją mogą, zdaniem badanych, przynieść pozytywne skutki dla rynku pracy po warunkiem, że firmy odpowiednio wcześnie przygotują do nich swoich pracowników. Potrzebne jest przede wszystkim kształcenie specjalistów z trzema podstawowymi umiejętnościami: kompetencje technologiczne, umiejętność rozwiązywania skomplikowanych zadań oraz gotowość do zmiany i do nauki. Generalnie chodzi o to, by wyposażyć pracowników w wiedzę trudną do zautomatyzowania. A dzisiaj już automatyzacji mogą podlegać nawet proste czynności księgowe czy wykonywane przez maklerów giełdowych.

Jak twierdzą eksperci Światowego Forum Ekonomicznego, jedna trzecia umiejętności pożądanych w 2020 r. na większości stanowisk pracy, dziś nie uchodzi za kluczowe. Według badania 95 proc. przebadanych przez Accenture pracowników jest świadomych konieczności zdobywania nowych kompetencji, 85 proc. badanych jest gotowych zainwestować swój czas w naukę nowych umiejętności, by pozostać przydatnymi na rynku pracy.

Za przykład firmy aktywnie wspierającej pracowników w odpowiednim przygotowaniu się do zmian może uchodzić amerykański koncern telekomunikacyjny AT&T. Firma musiała zmierzyć się z przestarzałymi kompetencjami kadry. Uruchomiła więc program „Workforce 2020”, którego celem była reedukacja pracowników. Objętych nim zostało 140 tys. osób. W projekcie wykorzystano m.in. platformę e-learningową. Uruchomiono także szkolenia technologiczne oraz skierowano pracowników na uczelniane kursy IT. Podjęte działania mają charakter ciągły i długofalowy.