Według producenta w nowej odsłonie programu firma nagradza partnerów za inwestycje w kompetencje i rozwój biznesu. Nowe funkcjonalności będą dostępne od stycznia 2014 roku.

Najważniejsze zmiany:

• partnerzy, którzy inwestują w certyfikacje i szkolenia uzyskają większe możliwości wsparcia
• uproszczenie procesów handlowych i sprzedażowych poprzez platformę Deal Desk (umożliwia generowanie kwartalnych raportów, przypisywanie upustów i rabatów do produktów, śledzenie procesów sprzedażowych).
• usprawnienie procesu szkoleń i certyfikacji. Partnerzy mogą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu sprzedaży online i technik przedsprzedaży wszystkich produktów Riverbed oraz rozwiązań potrzebnych do uzyskania akredytacji. Do dyspozycji są laboratoria wirtualne i warsztaty.
• nowy model kompetencji sprzedaży. Riverbed odchodzi od tradycyjnego, piramidowego modelu rozliczania sprzedaży do modelu wspierania kompetencji. Zdaniem producenta pozwoli to na dostosowanie inwestycji i zasobów do tych partnerów, którzy koncentrują się na konkretnych rozwiązaniach Riverbed lub chcą zainwestować własne środki.

Aby uzyskać dodatkowe korzyści, każdy partner musi posiadać certyfikat potwierdzający kompetencje w jednej z czterech kategorii: optymalizacja WAN, konsolidacja storage, dostarczanie aplikacji, zarządzanie wydajnością.
 
W nowym programie dostępne będą 3 statusy partnerskie:
• Elite – partnerzy posiadający co najmniej trzy poziomy kompetencji
• Premier – firmy, które uzyskały co najmniej jedną kompetencję dla danego produktu
• Authorized – partnerzy na tym poziomie mają prawo do odsprzedaży produktów i usług Riverbed, przy spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie szkoleń.

Więcej informacji o nowościach w programie można znaleźć na portalu partnerskim Riverbed.