„Płacenie podatków traktujemy jako element społecznej i gospodarczej odpowiedzialności firmy, stosując się do wszystkich zobowiązań wynikających z obowiązującego w Polsce prawa” – stwierdza T-Mobile Polska w „stanowisku w sprawie płacenia podatku CIT”.

Koncern nawiązuje do raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pt. „Księga wstydu Ministerstwa Finansów – dyskryminacja podatkowa polskich firm”, w którym autorzy przywołują, m.in. negatywny w ich ocenie przykład T-Mobile Polska.

ZPP: zapłacili taki podatek jak mała firma

Według raportu ZPP T-Mobile Polska przy łącznych przychodach 43,3 mld zł w ciągu 5 lat (2016 – 2020), odprowadził w tym okresie niecałe 31 tys. zł CIT.

„To mniej więcej tyle, ile rocznie płaci przedsiębiorca osiągający dochód w wysokości ok. 200 tys. zł” – komentuje ZPP.

Raport określa T-Mobile „rażącym, negatywnym przykładem” na potwierdzenie tezy, że podatek CIT jest de facto dobrowolny.

„Należy zauważyć, że spółka T-Mobile Polska przez ostatnie lata wykazywała zyski z prowadzonej działalności, wynoszące ponad 2,5 mld zł. Mimo tego, spółka nie odprowadzała adekwatnego podatku dochodowego od osób prawnych” – stwierdzono w publikacji.

T-Mobile: wpłaciliśmy 4 mld zł, rozliczenia są zgodne z prawem

T-Mobile Polska zaznacza, że zasilił polski budżet znacznie wyższą kwotą, a prawidłowość rozliczeń podatkowych za wskazany okres została zweryfikowana przez skarbówkę.

„W 2016 r. T‑Mobile wniósł do budżetu państwa opłaty za zakup częstotliwości w wysokości ponad 4 mld złotych. Kwota ta będąca dla firmy kosztem zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatkowym spowodowała powstanie straty, którą to firma jest uprawniona rozliczyć, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania, maksymalnie w 5 kolejnych latach” – wyjaśnia koncern.

„Prawidłowość takiego rozliczenia podatkowego była jednym z elementów przeprowadzonej w spółce przez organy podatkowe kompleksowej kontroli, która potwierdziła właściwe rozliczenie podatków przez firmę. T‑Mobile zakończył już rozliczanie tej straty i do dzisiaj zapłacił w 2021 roku ponad 100 mln złotych podatku CIT” – informuje T-Mobile Polska.

Za 2020 r. T-Mobile Polska odprowadził ponad 10 tys. zł CIT, podczas gdy wysokość przychodu spółki w ub.r. przekroczyła 9 mld zł – według danych Ministerstwa Finansów.

Źródło: raport ZPP „Księga wstydu Ministerstwa Finansów – dyskryminacja podatkowa polskich firm”

Raport ZPP: to polskie MŚP płacą za unikanie CIT

Według raportu „Księga wstydu Ministerstwa Finansów – dyskryminacja podatkowa polskich firm” zaledwie 41 proc. podatników CIT wykazało w 2018 r. podatek do zapłacenia (podczas gdy wśród przedsiębiorców rozliczających PIT liniowo ten odsetek wyniósł 83 proc.).

Jak stwierdza Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, drenaż budżetu wskutek unikania CIT uderza w małe polskie firmy, ponieważ na nie przerzucany jest cały ciężar podatkowy.

Polski Ład pogłębi problem

„Polski Ład jedynie utrwali podatkowe dysproporcje. Przedsiębiorcy z sektora MŚP muszą się przygotować na podwyżki podatków, natomiast zagraniczni inwestorzy (którzy w 96% prowadzą działalność w formie spółek kapitałowych) mogą liczyć na kolejne ulgi i uproszczenia podatkowe” – twierdzi organizacja reprezentująca mały i średni biznes.

Niższy podatek wskutek inwestycji? To nieprzekonujące

ZPP nawiązuje również do kwestii zmniejszenia efektywnego obciążenia CIT poprzez inwestycje.

„Międzynarodowe struktury własnościowe są bardzo często wykorzystywane przez dużych zagranicznych graczy do zaniżania podatku CIT” – komentuje Kamila Sotomska, zastępca dyrektora departamentu prawa i legislacji ZPP.

„Tłumaczenie, że niewielki podatek wynika ze skali inwestycji jest zupełnie nieprzekonujące. W sektorach takich, jak telekomunikacja, czy e-commerce mamy do czynienia z gigantycznymi różnicami w efektywnej skali opodatkowania różnych podmiotów, mimo że przecież wszyscy inwestują i wydają środki na rozwój” – zaznacza ekspert.