ICCE zrzesza łącznie z Ricoh 10 największych producentów urządzeń drukujących. Stawia na współpracę i wymianę informacji w celu zwalczania podróbek materiałów eksploatacyjnych. Pomaga w ich wykryciu współpracując z siecią React (zwalcza podróbki w globalnym handlu) i Światową Organizacją Konsumentów. Członkowie koalicji kooperują także z policją i innymi służbami zajmującymi się zwalczaniem niezgodnych z prawem produktów (w różnych krajach doszło już do akcji służb przeciwko dostawcom podrabianych materiałów, dzięki pomocy członków ICCE). Organizacja ma także uświadamiać odbiorcom zagrożenia związane z użytkowaniem podrobionych tonerów i tuszy.