Władysław Mizia w dniu 14 kwietnia br. złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Wasko ze skutkiem na ten sam dzień. Nie podał powodu tej decyzji.

Władysław Mizia wszedł do zarządu Wasko w październiku 2021 r., a z grupą jest związany z od 2003 r. Początkowo był programistą, a od 2006 r. menedżerem ds. kluczowych klientów. W latach 2009 – 2011 pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora sektora publicznego w departamencie sprzedaży i marketingu Wasko. Od 2017 r. jest prezesem Gabos Software, spółki należącej do Grupy Wasko.

Po jego rezygnacji zarząd gliwickiej spółki jest 7-osobowy. Na jego czele stoi założyciel i główny akcjonariusz Wasko, Wojciech Wajda.

W 2022 r. Wasko wypracowało 555 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 502,2 mln zł w 2021 r. (+10,5 proc. r/r). Zysk netto spadł dwukrotnie, do 7,5 mln zł z 16,2 mln zł.