Paweł Kapica 7 lutego złożył rezygnację z członkowstwa w zarządzie MCI Capital ze skutkiem tego samego dnia. Menedżer nie podał przyczyny. W zarządzie MCI Capital był od maja 2018 r.

Paweł Kapica jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi własną kancelarię, jest także wspólnikiem kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy. W ramach praktyki kancelarii jest współodpowiedzialny za fuzje i przejęcia oraz fundusze private equity i venture capital.

Po rezygnacji Pawła Kapicy zarząd MCI Capital tworzą dwie osoby: założyciel MCI, prezes Tomasz Czechowicz, oraz Ewa Ogryczak, wiceprezes (od 2015 r.) i dyrektor finansowa.