Grzegorz Ochędzan, członek zarządu i dyrektor finansowy AB, złożył rezygnację w dniu 1 marca br. Przestanie pełnić swoją funkcję z dniem 7 marca. "Jako przyczynę rezygnacji Pan Grzegorz Ochędzan wskazał otrzymanie propozycji podjęcia pracy na nowym polu działalności zawodowej." – poinformowała spółka. 

Grzegorz Ochędzan jest szefem finansów AB i członkiem zarządu od 2009 r. Wcześniej zarządzał finansami w takich spółkach jak ADe Line, EnergiaPro, Ruch, JTT Computer i Teta.