Marceli Malicki z dniem 8 lipca br. zrezygnował z funkcji członka rady nadzorczej Simple. Był również przewodniczącym komitetu audytu. Jako powód wskazał przyczyny osobiste. W radzie nadzorczej Simple był od 2014 r.

Marceli Malicki jest związany z branżą od kilku dekad. Od 1975 r. do 2013 r. obejmował stanowiska dyrektorskie związane z IT. W latach 2006-2013 był zastępcą dyrektora pionu ds. kluczowych klientów w Asseco Poland. Uczestniczył w dużych projektach informatycznych realizowanych przez spółkę w sektorze publicznym, mi.n. w budowie systemów dla KRUS i ARiMR, systemu w ramach programu SAPARD, informatyzacji PGNiG, a także m.in. opracowaniu zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych dostosowanych do norm Unii Europejskiej.

Marceli Malicki ukończył wydział MEiL Politechniki Warszawskiej w 1970 r. Karierę rozpoczął w Zjednoczeniu Energetyki jako specjalista w dziale informatyki.

Po rezygnacji Marcelego Malickiego rada nadzorcza Simple składa się z 5 osób: Adam Wojacki (przewodniczący), Bogusław Mitura (wiceprzewodniczący), Zbigniew Strojnowski (sekretarz), Paweł Zdunek, Tomasz Zdunek.