Włodzimierz Hausner złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Comp SA. Opuści to gremium 30 czerwca br. (na ten dzień zaplanowano walne zgromadzenie spółki). Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste.

Włodzimierz Hausner zasiada w radzie nadzorczej Compa od 2004 r.

W latach 1980-1991 pracował w administracji centralnej. Był m.in. doradcą Urzędzie Rady Ministrów (1980-1981), podsekretarzem stanu w Urzędzie Gospodarki Materiałowej (1981-1985), wiceministrem w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego (1988-1990) i szefem Głównego Zarządu Rezerw Państwowych.

W latach 1991-1998 był prezesem m.in. spółek Bomis, PFM Trade, TNOiK.

Włodzimierz Hausner w latach 1999-2011 pracował w Naczelnej Organizacji Technicznej. Od 2011 r. jest doradcą prezesa NOT.

Od 2001 r. działa w Krajowej Izbie Gospodarczej. W 2009 r został członkiwm prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Funkcję tę pełnił do czerwca 2017 r. Obecnie jest członkiem honorowym KIG.

Był członkiem Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Obecnie jest w Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, jako przedstawiciel KIG. Od 2018 r. jest członkiem zespołu d/s zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Obecnie rada nadzorcza Compa składa się z 7 osób. Jej przewodniczącym jest Grzegorz Należyty (w radzie od 2016 r.), prezes zarządu Siemens Energy.