Sergiusz Borysławski złożył rezygnację z funkcji w zarządzie DataWalk. Odejdzie ze stanowiska dniem 31 grudnia 2021 r. Nadal będzie współpracował ze spółką w charakterze doradcy zarządu. Do zarządu wszedł w 2013 r.

Sergiusz Borysławski w spółce odpowiada za działalność administracyjną i pion komercjalizacji. Do zarządu wszedł w 2013 r. Jest przedsiębiorcą i inwestorem, aktywnym aniołem biznesu. Zasiada również w zarządzie FPG Venture.

Jednocześnie rada nadzorcza ogłosiła powołanie Łukasza Sochy, który od 1 stycznia 2022 r. będzie członkiem zarządu wrocławskiej spółki.

Łukasz Socha ma uprawnienia biegłego rewidenta. Jest członkiem CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Posiada 20-letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami. Był m.in. CFO w Whirlpool Polska (2006 – 2012), a przez ostatnie 9 lat dyrektorem finansowym i wiceprezesem lokalnej spółki UTC Aerospace Systems (grupa RaytheonTechnologies).

DataWalk specjalizuje się w oprogramowaniu do analityki danych i dochodzeń. Platforma analityczna ma zastosowanie w analityce śledczej w sektorze publicznym i finansowym (walka z przestępczością, wykrywanie wyłudzeń i nadużyć).

Wrocławska firma posiada zależną w 100 proc. spółkę w USA. Ostatnio w ciągu kilku miesięcy zawarła szereg umów z administracją i agencjami rządowymi w Europie i Ameryce. Jej rozwiązania w br. nabył m.in. amerykański departament stanu, korzystają z nich m.in. policja i skarbówka za oceanem. DataWalk uczestniczy również w wartym 500 mln dol. projekcie modernizacji departamentu sprawiedliwości USA.

DataWalk po 3 kwartałach 2021 r. miała blisko 20 mln zł przychodów ze sprzedaży i 4,2 mln zł straty.