30 kwietnia wygasa i nie zostanie wznowiona umowa dystrybucyjna między Geac a REX Business Operation Systems. Obsługę serwisową i powdrożeniową dotychczasowych klientów REX Business Operation Systems przejmie Geac. Przyczyną zerwania współpracy jest zmiana strategii Geac.