Z funkcji w zarządzie zrezygnowali 15 września wiceprezesi: Paweł Kuch oraz Andrzej Rymuza. Obaj od lat należeli do ścisłego kierownictwa spółki. Paweł Kuch był wiceprezesem Wasko od 2003 r., a Andrzej Rymuza od 2006 r. Spółka nie podała przyczyn rezygnacji.

Tomasz Macalik – jeden z 3 wiceprezesów Wasko, pozostał w zarządzie (jest w nim od 2013 r.), ale jego funkcję zmieniono na członka zarządu. Tomasz Macalik jest prawnikiem, specjalizującym się m.in. w nadzorze i doradztwie prawnym związanym z usługami IT, fuzjach, przejęciach.

Trzech wymienionych menedżerów tworzyło dotychczas cały zarząd spółki. Po zatrzymaniu i aresztowaniu prezesa Wasko Wojciecha Wajdy w maju br. i jego rezygnacji z pełnionej funkcji, rada nadzorcza postanowiła nie obsadzać stanowiska prezesa. Wieloletni szef i współwłaściciel Wasko ma zarzuty korupcji.

Również dziś rada nadzorcza powołała do zarządu spółki 4 osoby: Są to: Katarzyna Ekiert, Katarzyna Maksymowicz, Michał Mental oraz Łukasz Mietła. Wszyscy są od lat związani ze spółką.

Katarzyna Ekiert od 2007 r. jest kierownikiem działu ofert. Katrzyna Maksymowicz od 2007 r. była zastępcą kierownika biura zarządu, a od 2015 r. – kierownikiem. Michał Mental od 2005 r. został zastępcą dyrektora departamentu integracji i wdrożeń, dyrektorem sektora transportu i dyrektorem departamentu turystyki. Łukasz Mietła od 2014 r. jest dyrektorem finansowym Wasko. Objęli funkcje członków zarządu. Czyli teraz w Wasko nie ma prezesa ani wiceprezesa, jest natomiast 5 członków zarządu.