Rewizor 2 – program dla księgowych i menedżerów, produkcji wrocławskiego InsERT-u, został uzupełniony o obsługę jednostek sektora finansów publicznych (w tym jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych, zakładów budżetowych, funduszy celowych, instytucji kultury). W programie zaimplementowane są nowe funkcje:
– nowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (obowiązująca od 1 stycznia 2001) w formie edytowalnego słownika;
– automatycznie generowany wzorcowy plan kont uwzględniający zarządzenie MF (można go dostosować do własnych potrzeb);
– tworzenie oraz wydruk planu finansowego z wykorzystaniem słownika klasyfikacji budżetowej;
– definiowanie wykonania planu finansowego na podstawie danych ewidencji księgowej;
– definiowanie oraz wydruk bilansu jednostek budżetowych, zakładów budżetowych instytucji kultury oraz gospodarstw pomocniczych;
– import dokumentów z programu kadrowo-płacowego Gratyfikant, systemu sprzedaży Subiekt 4 MEGA oraz programu wspomagającego produkcję Fabrykant;
– generowanie własnych raportów oraz dołączanie tzw. zestawień własnych;
– dodatkowe informacje kartotekowe charakteryzujące podmiot (np. forma organizacyjno-prawna).