Ministerstwo sprawiedliwości ruszyło na wielkie zakupy oprogramowania. W przetargu na "dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych" wybrano dostawców licencji Microsoftu, IBM, SAP, VMware'a i Red Hat.

W sumie resort gotów był przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 118,08 mln zł brutto.

W części 1, obejmującej programy licencjonowania grupowego Microsoftu, była to suma 25,83 mln zł.

Wybranym wykonawcą zostało konsorcjum APN Promise i S&T Services, wyprzedzając Integrated Solutions. Umowa ramowa została zawarta na okres 2 lat.

W części 2 – na oprogramowanie IBM – resort zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 18,45 mln zł. Wybranym wykonawcą został Decsoft, który nie miał konkurencji.

W cz. 3, obejmującej oprogramowanie SAP (55,35 mln zł) KBJ pokonał S&T Services.

W cz. 4 – oprogramowanie VMware (11,07 mln zł), wybór padł S&T Poland, które złożyło jedyną ofertę.

W cz. 5 – licencje Red Hat (7,38 mln zł) Linux Polska uzyskał więcej punktów niż S&T Poland.

Przy wyborze 60 proc. wagi miał uśredniony minimalny opust, 15 proc. – liczba warsztatów, 10 proc. – dostępność licencji testowych, 10 proc. minimalna liczba godzin usług wsparcia wykonawcy dla jednego zamówienia, 5 proc. – minimalna liczba godzin usług wsparcia producenta dla jednego zamówienia.