Oszustwa związane z serwisem zmniejszają przychody producentów nawet o 5 proc. – twierdzi AGMA (Alliance for Grey Market and Counterfeit Abatement). Wymienia świadczenie przez partnerów usług serwisu i wsparcia bez uprawnień lub autoryzacji oraz nadużycie gwarancji (naprawę produktów już nie objętych gwarancją).

AGMA to organizacja mająca na celu ochronę własności intelektualnej, do której należą koncerny IT. Ostrzega, że nadużycia w zakresie serwisu przybierają na sile, a osoby dopuszczające się takich praktyk stają się coraz bardziej pomysłowe. "Wykorzystują słabości producentów" – uważa AGMA. Apeluje do vendorów, by nie lekceważyli problemu i reagowali natychmiast. "Jeżeli wykryłeś nieuczciwe działania związane z serwisem, wiedz że są one prawdopodobnie tylko wierzchołkiem góry lodowej." – stwierdza szef organizacji.

AGMA zaleca producentom regularne audyty partnerów, monitoring spływających od nich danych oraz kontrolę firm podejrzewanych o nadużycia. Radzi sprawdzać partnerów o dużej liczbie zgłoszeń serwisowych.

"Producenci mają prawo kontrolować partnerów i powinni to robić" – podkreśla AGMA. Chodzi np. o sprawdzenie, czy reseller działa zgodnie ze standardami marki i wymogami regulacyjnymi.

Jako prewencję zaleca ustanowienie jasnych warunków gwarancji oraz nie pozostawiające wątpliwości sformułowania umów, aby było oczywiste, co jest dozwolone a co nie dla partnera.