AB solidnie zatowarowało się przed IV kwartałem. Grupa zwiększyła zapasy o 53 proc. r/r, tj. o blisko 700 mln zł, do 2 mld zł na koniec III kw. 2022 r. Wobec końca II kw. 2022 r. wartość zapasów urosła o 20 proc. (tj. o ok. 340 mln zł).

W tym samo AB SA jednostkowo rozbudowało zapasy do 1,13 mld zł, tj. o 51 proc. r/r (o ponad 380 mln zł) oraz o 18 proc. wobec końca II kw. 2022 r.

Prezes Andrzej Przybyło ocenia, że zapasy są na odpowiednim poziomie, co pozwoli wypracować dobre wyniki w IV kwartale.

Wciąż widać ryzyko zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw, a trzeci kwartał to okres tworzenia bazy magazynowej pod sezonowo najlepszy okres roku, czyli czwarty kwartał” – komentuje Grzegorz Ochędzan, dyrektor finansowy i członek zarządu AB.

„W zeszłym roku mieliśmy o 200 mln zł zapasów za mało z powodu zerwanych łańcuchów dostaw. Obecnie zapasy są na optymalnym poziomie” – przekonuje CFO.

„Większość towarów wróciła do normalnej dostępności. Dla niektórych produktów, szczególnie zaawansowanych, czas dostawy jest nadal wydłużony, dostęp jest wciąż niższy niż byśmy oczekiwali” – mówił Grzegorz Ochędzan na konferencji wynikowej spółki.

Zapowiada, że po IV kw. br. wielkość magazynu będzie dostosowywana do popytu i przewidywań.

Według zaprezentowanych danych obecnie AB ma 96 tys. SKU dostępnych od ręki.

Rotacja zapasów w III kw. br. wzrosła do 48 dni z 39 dni rok temu, natomiast cykl konwersji gotówki utrzymał się na poziomie z ub.r. (33 dni).

„Utrzymujemy wskaźniki finansowe na bardzo bezpiecznych poziomach. Przykładowo wartość długu netto do EBITDA kształtuje się na poziomie 1,5” – podaje dyrektor finansowy.

Ponad pół miliarda złotych finansowania do wykorzystania

Wskaźnik kosztów SG&A w grupie wyniósł 2,3 proc. w III kw. 2022 r. wobec 2,2 proc. przed rokiem.

Źródła finansowania AB to kredyty w 72 proc., a obligacje w 28 proc. Wykorzystane finasowanie to 403,7 mln zł, do wykorzystania pozostało 557,2 mln zł.

W III kw. 2022 r. AB osiągnęło blisko 3,8 mld zł przychodów ze sprzedaży i 31,1 mln zł zysku netto.