Sanyo przedstawiło nagrywarkę CRD-BP1500P, która zapisuje dane na płytach CD-R z 24-krotną prędkością, na płytach CD-RW z prędkością 10-krotną i odczytuje z nośników CD z prędkością 40-krotną. W napędzie zastosowano techniki:
Zone-CLV – pozwala na uzyskiwanie wysokich prędkości zapisu bez nadmiernego obciążenia mechanizmu i wytwarzania uciążliwego hałasu. Polega ona na zapisie ze stałą prędkością liniową (metoda CLV) w trzech etapach: etap pierwszy to zapis z prędkością 12x, etap drugi to zapis z prędkością 16x i etap ostatni – zapis z prędkością 24x;
FlexSS-BP zapobiegająca problemom z nośnikami niskiej jakości, monitoruje proces zapisu i dopasowuje prędkość zapisu stosownie do możliwości nośnika;
BURN-Proof 2, która jest ulepszoną wersją techniki zapobiegającej błędom opróżnienia bufora podczas zapisu.

Na polskim rynku napęd kupić będzie można w Alstorze. Cena nowej nagrywarki nie jest jeszcze znana. Nie ma też na rynku nośników przystosowanych do nagrywania z prędkoscią 24x.