O wypłacie dywidendy zadecyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na łączną kwotę 30 mln zł rekomendowaną przez zarząd składa się cały jednostkowy zysk wypracowany w 2012 r. (pomniejszony o obowiązkowy 8-procentowy odpis na kapitał zapasowy) oraz środki z rozwiązanego kapitału na skup akcji własnych. Stopa dywidendy (jej kwota w stosunku do aktualnej ceny akcji, w tym wypadku z 8 maja) wyniesie 9 proc. i będzie jedną z najwyższych na giełdzie.

– Tegoroczna dywidenda jest wyjątkowo wysoka z dwóch powodów. Po pierwsze ABC Data dynamicznie rozwija się i jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Po drugie przeznaczyliśmy na dywidendę część pozostałych środków z zakończonego skupu akcji, który również traktujemy jako formę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami – mówi Ilona Weiss, wiceprezes ABC Daty do spraw finansowych i operacyjnych.

W 2012 r. ABC Data wypłaciła akcjonariuszom niespełna 20 mln zł (0,16 zł na akcję).

ABC Data rozpoczęła w  IV kwartale 2011 roku skup akcji własnych, który prowadzony był do końca 2012 r. Maksymalna kwota nabycia powiększona o koszty skupu została ustalona na poziomie 20 mln zł. ABC Data w ramach programu kupiła za 2,9 mln zł ponad 1,35 mln akcji, stanowiących 1,08 proc. kapitału zakładowego spółki. W związku z zakończeniem skupu na poczet wypłaty dywidendy przeniesiono 1,6 mln zł. 

W 2012 r. ABC Data wypracowała 3,6 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 22,8 proc. w porównaniu z 2011 r. Jednostkowy zysk netto spółki wyniósł 30,6 mln zł, czyli był ponad dwa razy większy niż rok wcześniej (13,9 mln zł). Spółka koncentruje się na rozwoju geograficznym, poszerzaniu kanałów sprzedaży oraz na jak najlepszym wykorzystaniu mechanizmu logistycznego w celu zacieśniania współpracy z partnerami biznesowymi. 

W dniu 9 maja ok. godz. 10.15 za akcje ABC Daty na warszawskiej giełdzie płacono 2,80 zł, o 3,32 proc. więcej niż na koniec poprzedniego dnia notowań.