DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Actionu z 19,40 zł do 20,80 zł. Podtrzymał rekomenduję „kupuj”. Oczekując natomiast negatywnych dynamik zysków spółki w wynikach najbliższego kwartału, utrzymano krótkoterminową rekomendację „neutralnie”.

DM BOŚ spodziewa się dalszego wzrostu przychodów Actionu w 2023 roku (do 2,52 mld zł z 2,37 mld zł w 2022 r.) dzięki rozszerzaniu oferty dostawców i odbiorców różnych grup produktowych i rozbudowie kanałów sprzedaży (np. poprzez wchodzenie na nowe portale aukcyjne). Tym niemniej dla lat 2024-25 eksperci zakładają niewielki 1-procentowy wzrost obrotów.

Jak Action dba o marże

Co istotne, zdaniem domu maklerskiego firma z Zamienia powinna utrzymać marże. „Zakładamy, że marża brutto na sprzedaży powinna być w dalszym ciągu wspierana poprzez rosnący udział sprzedaży B2C, czy zmiany miksu sprzedażowego (np. poprzez rosnący udział sprzedaży produktów spoza obszaru IT).”

W 2023 r. oczekuje się stabilizacji zysków spółki za sprawą poprawiającej się dynamiki przychodów i utrzymywaniu wysokiej marży zysku brutto na sprzedaży.

Ponadto presja na wzrost kosztów powinna być mniejsza niż w ub.r., stąd spodziewane jest utrzymanie przez spółkę zbliżonego do ubiegłorocznego poziomu rentowności operacyjnej i skorygowanego zysku netto w 2023 roku. W 2022 r. Action miał 2,37 mld zł przychodów, 8,78 proc. marży i 46,2 mln zł skorygowanego zysku netto.

Erozja wyników pod presją kosztów

Natomiast za I kw. 2023 r. DM BOŚ spodziewa się wzrostu przychodów Actionu o 8 proc. r/r, do 592,2 mln zł i 8,8 proc. marży, czyli takiej jak w ub.r. (ostateczne wyniki będą znane w końcu maja). „Pomimo utrzymywania się marży brutto na sprzedaży na wysokim poziomie, z uwagi rosnącą presję na koszty sprzedaży oczekujemy erozji wyników operacyjnych spółki” – stwierdzono.

DM BOŚ oczekuje też, że w kolejnych latach pozycja bilansowa spółki dzięki przepływom z działalności
operacyjnej i stopniowemu zmniejszaniu zobowiązań układowych będzie się dalej umacniać. Do końca 2022 r. Action spłacił już większość zobowiązań układowych (77,6 mln zł, 1,84 mln euro i 3,7 mln dol.).