W raporcie z 6 sierpnia BESI zredukowało cenę docelową akcji Comarchu ze 167,20 zł do 136,80 zł. Obniżka wynika z cięć EBIDTA w roku 2015/16 (prognoza) o 15 i 11 proc., co jest spowodowane silniejszą niż oczekiwano stagnacją w segmencie publicznych kontraktów IT w 2015 roku, w związku z okresem przejściowym w budżecie UE.

Jak ocenia BESI, konieczne inwestycje Comarchu w pracowników oraz rosnące ryzyko opóźnienia uruchomienia nowych kontraktów IT z nowego budżetu UE (z powodu możliwej zmiany rządu) mogą zaważyć na wynikach spółki bardziej niż wcześniej uważali analitycy.

Wzięto również pod uwagę nabycie przez Comarch Pointshub spółki Thanks Again, operatora lotniskowego systemu lojalnościowego w Ameryce Północnej, który zdaniem BESI może przynieść ok. 1 mln zł i 2,4 mln zł strat spółkom stowarzyszonym w latach 2015/16. BESI podoba się natomiast duża dywersyfikacja produktów i sektorów w portfolio Comarchu w połączeniu z możliwościami organicznego wzrostu zarówno na rynku krajowym (e-zdrowie), jak i międzynarodowym (ERP, systemy lojalnościowe, rozwiązania w chmurze).

Za II kw. 2015 r. BESI spodziewa się przychodów Comarchu na poziomie 232 mln zł (+5 proc. rok do roku) generowanych przez handel i usługi (+15 proc. rok do roku) oraz branżę TMT (+8 proc. rok do roku). Analitycy oczekują marży brutto na poziomie 25 proc. (w porównaniu z 24,3 proc. w II kw. 2014 r.) oraz wskaźnika kosztów SG&A na poziomie 18 proc. (w porównaniu z 18,2 proc. rok wcześniej). To powinno podnieść EBITDA o 15 proc. rok do roku, do 30 mln zł, a wynik finansowy o 69 proc., do 13,4 mln zł.

Ze względu na wysoką bazę w II poł. 2014 r. i mniejszy portfel zamówień krajowych (w związku z brakiem zamówień w segmencie publicznym) BESI spodziewa się, że II kw. 2015 r. będzie ostatnim kwartałem w roku 2015 z pozytywną dynamiką rok do roku. Biorąc pod uwagę potencjalne opóźnienie w uruchomieniu przetargów IT z nowego budżetu UE analitycy banku BESI nie wykluczają, że również segment publiczny zaważy na wynikach Comarchu w pierwszym półroczu 2016 r.