„Przyspieszenie regulacji dotyczących prywatności” wyprzedziło „niedobór talentów” jako największe ryzyko dla biznesu – według badania Gartnera, przeprowadzonego w I kw. 2019 r. Pytano 98 dyrektorów wyższego szczebla w różnych branżach i regionach.

Coraz liczniejsze przepisy związane z ochroną danych osobowych, których firmy muszą przestrzegać, zaczynają spędzać sen z powiek decydentom. Problemy powoduje przede wszystkim RODO.

„Menedżerowie zdają sobie sprawę, że przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności jest bardziej skomplikowane i kosztowne niż się wcześniej wydawało” – zaznacza Matt Shinkman, wiceprezes zarządzający i lider praktyki ryzyka w Gartnerze. Firmy muszą dosypać więcej grosza do budżetów IT, prawnych i zabezpieczenia danych. Oprócz RODO koszty generuje analogiczny akt prawny, który zostanie wprowadzony w Kalifornii w 2020 r. (CCPA).

 

Kto obawia się najbardziej

Według badania w tym roku 64 proc. szefów doszło do wniosku, że przyspieszenie regulacji dotyczących prywatności generuje już największe ryzyko dla ich organizacji. Obawy z tym związane ma zwłaszcza kadra kierownicza w bankach, firmach finansowych, w sektorze ICT oraz spożywczym – co najmniej 70 proc. menedżerów w każdej z tych branż wskazało na przepisy ws. ochrony prywatności jako zasadnicze niebezpieczeństwo dla ich biznesów.

Z pewnością ryzyko wysokich kar (do 20 mln euro lub 4 proc rocznego obrotu) i pierwsze decyzje o ich wymierzeniu w różnych krajach, w tym w Polsce, uświadomiło dyrektorom i prezesom, że konsekwencje niedostosowania się do RODO mogą być katastrofalne dla firmy.

Ponadto, jak zauważają analitycy, szefowie dopiero niedawno zdali sobie sprawę, że z powodu RODO drobne zmiany nie wystarczą. Muszą przebudować wszystkie strategie zarządzania bezpieczeństwem danych. "Zgodność z RODO to początek tego procesu, a nie linia mety” – twierdzi Shinkman.

 

Szefowie załamani

„Tempo zmian” wskazano na drugim miejscu na liście zagrożeń. Uznano, że jest „bardzo szybkie”. Według Gartnera dyrektorzy są zdruzgotani niezdolnością swoich firm do unikania zakłóceń i łagodzenia czynników ryzyka.

Opóźnienie lub błędy cyfryzacji ponownie wymieniono wśród największych niebezpieczeństw dla biznesu. Ten problem pojawił się w pierwszej piątce zagrożeń w końcu ub.r., co wskazuje, że kwestie cyfryzacji są postrzegane jako coraz bardziej istotne i pozostaną wśród priorytetów organizacji. Z kolei przestarzałe procedury znalazły się w Top 10 głównych ryzyk.

Zagrożenie wskazane jako największe w ostatnim kwartale, czyli brak fachowców na rynku, spadł na trzecie miejsce. Jednak przypuszczalnie firmy będą musiały zwiększać wydatki na personel w związku z przestrzeganiem nowych przepisów dotyczących prywatności, np. zatrudniając inspektorów ochrony danych.

 

5 największych zagrożeń dla przedsiębiorstw w ocenie menedżerów

  II kw. 2018 r. III kw. 2018 r. IV kw. 2018 r. I kw. 2019 r.
1 Cloud computing Coraz więcej regulacji dotyczących prywatności Niedobór talentów Coraz więcej regulacji dotyczących prywatności
2 Ryzyko cyberataków Cloud Computing Coraz więcej regulacji dotyczących prywatności Tempo zmian
3 RODO Niedobór talentów Tempo zmian Niedobór talentów
4 Niedobór umiejętności w zakresie AI i robotyki Ryzyko cyberataków Opóźnienie cyfryzacji Opóźnienie cyfryzacji
5 Światowe spowolnienie gospodarcze Niedobór umiejętności w zakresie AI i robotyki Błędna koncepcja cyfryzacji Błędna koncepcja cyfryzacji

Źródło: Gartner